THY HİSSE YORUMU

THY Hisse Profili

Türk Hava Yolları borsada en dikkat çekici hisselerden biri. Özellikle ulaştırma sektöründe başarılı bir performans sergilemesi belli dönemlerde çok iyi getiri sağlaması THY hisse senedi için öne çıkan başlıklar. Bu nedenle yerli ve yabancı yatırımcıların her zaman gözdesi olan hisse senetlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları borsada yatırım yapan herkesin mutlaka takip etmesi gereken bir hisse senedi çünkü iyi bir alım yapıldığı takdirde yüksek getiri sağlayacak bir hisse senedi. 2019 yılında da en çok kazandıran hisselerden olması sürpriz olmayacaktır.

THY Hisse Analizi Giriş

THY hisse senedi analizi için öncelikle hisse senedine ait son 5 yıllık esas faaliyetlerdeki kar grafiğini ve son 3 yıllık çeyrek bazındaki faaliyet karını inceleyeceğiz. Daha sonra haftalık grafik üzerinden teknik analiz yaparak karşılaştırma yapacağız. Son olarak da hissenin bilanço ve finansal oranlarını değerlendirip THY hisse yorumu yaparak değerlendirmelerde bulunacağız.

THY Kar Analizi

THY için son 5 yıllık esas faaliyetlerden gelen kar grafiğini incelediğimizde 2018 yılındaki zirve sonrasında 2019 yılında düşüş olduğu ve 2020 yılı için de çok parlak bir beklenti olmadığı görülüyor. Gerçi kısa vadede Covid-19 etkili olumsuz tablo olsa da uzun vade için elbette THY tekrar yeni zirveler yapacaktır.

Türk Hava Yolları’na ait son 3 yıllık kar grafiğini incelediğimizde ilk dikkat çeken husus dalgalı bir netkar açıklamasının olduğudur. İlginç bir şekilde özellikle her yılın üçüncü çeyreğinde çok yüksek bir kar açıklandığı görülüyor. Muhtemelen yaz aylarındaki yolcu artışı bunun sebeplerinden biri olabilir. Diğer taraftan her yüksek kar açıklamasından sonra mutlaka düşük bir kar oranı kendini gösteriyor. Fakat yıllık olarak toplam kara bakılınca THY’nin düzenli karlılık gösteren bir hisse senedi olduğu görülüyor. 2019/3 kar açıklaması geçmişle benzer olacak şekilde zarar açıklaması olarak açıklandı. Geçmişte de 2017/3 döneminde büyük bir zarar açıklanmış. Ancak 2020 yılında ikinci çeyrek de zarar açıklanmış olması olumsuz bir husus. Elbette bu zararda Covid-19 etkileri söz konusu.

Güncel olarak 2020-6 itibarı ile Türk Hava Yolları hisse senedinin zarar açıkladığı görülüyor. Bu beklenen bir açıklamaydı zaten. Bununla birlikte 2020 kalanı için kar açıklamaları önem kazanıyor. Her ne kadar 2020-9 için de Covid-19 nedeniyle çok iyi bir performans beklenmese de her zaman olduğu gibi gene üçüncü çeyrekte yüksek bir kar açıklanması hisse senedinin yükseliş trendine girmersine neden olabilir.

THY Teknik Analiz

Türk Hava Yolları’na ait fiyat grafiğini haftalık olarak incelediğimizde hisse senedinin 2018 yılı sonundan itibaren düşen bir kanal içinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Halen bu kanal yukarı doğru kırılmış değil. Mevcut fiyatlama kanal içinde görünüyor. Ancak Covid-19 nedeniyle genel olarak borsanın seviyeleri elbette THY gibi büyük hisseleri de etkiliyor. Bu aşamada destek seviyelerine yaklaşmalarda orta vadeli alımlar denebilir. Uzun vadeli alım için ise üst bandın kırılması takip edilmelidir.

THY Finansal Oranlar

Türk Hava Yolları hisse senedine ait finansal oranlardan özellikle piyasa değeri ve kazanç oranının belirlenmesi bu aşamada bir değerlendirme yapmak için yeterli olacaktır. Bu oranlardan PD/DD: 0.51 olarak karşımıza çıkıyor. Basit finansal oranlara göre THY’nin piyasa değeri defter değerinin çok altında görünüyor. Aslında bu kadar düşük bir oran çok iyi bir görünüm olmayabilir. Hisse senedine ait özkaynak kârlılığını incelediğimiz zaman yıllık düşük bir sonuç elde ediyoruz. 2020-6 zararının bu düşük oranda katkısı var ancak 2020 devamında bu oranın hemen yükselmesi beklenmeyebilir. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

THY Hisse Yorumu

THY hisse senedine ait yukarıdaki verileri özetleyecek olursak, THY dalgalı bir kar seyri gösteren ancak yıllık toplamda devamlı kar eden bir hisse senedi. Özellikle her yılın 3. çeyreğinde çok yüksek bir kar açıklandığı görülüyor. Bu kar açıklamasında mevsimsel etkilerin olduğu söylenebilir. Dolayısıyla 2020 yılında da yıl içerisinde çok yüksek bir kar açıklanması beklenebilir. Bu durumunda fiyatlar üzerinde mutlaka olumlu etkisi olacaktır. Ancak yüksek kar açıklamaları genelde üçüncü çeyrekte ve diğer dönemlerde kar performansı çok iyi değil. Dolayısıyla bu hususu dikkate almakta fayda var.

Teknik analiz olarak haftalık grafikte incelediğimizde, THY’nin orta vadeli düşen bir kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Ancak mevcut durumda destek seviyelerine yakın ve fiyat olarak ucuz. Dolayısıyla orta vadeli alımlar denenebilir.

Hisse senedine ait basit finansal oranlar çok düşük seviyelerde. Özellikle piyasa değerinin defter değerinden daha düşük olması dikkat çekici ve olumlu yorumlanmayabilir.

Sonuç olarak THY hisse senedi kısa vade için henüz olumlu bir sinyal vermemekle birlikte orta/uzun vadeli bir alım için uygun seviyelerde. Özellikle yaz dönemi ile birlikte yolcu sayısındaki artış net kar grafiğinde yükselişe sebep olacaktır ve bu durumda hissenin orta vadeli yükselişine katkı sağlayabilir. Zaten düşük olan fiyatlar 2020 yılında devam edecek yüksek kar açıklamasıyla düşen kanalı yukarı kırıp kalıcı bir yükseliş trendine girebilir. Dolayısıyla mevcut durumda pozisyon alınabilir . Ayrıca uzun vade için portföylerde takip etmekte de yarar var. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.