İçeriğe geç

THY HİSSE YORUMU

THY Hisse Profili

Türk Hava Yolları borsada en dikkat çekici hisselerden biri. Özellikle ulaştırma sektöründe başarılı bir performans sergilemesi belli dönemlerde çok iyi getiri sağlaması THY hisse senedi için öne çıkan başlıklar. Bu nedenle yerli ve yabancı yatırımcıların her zaman gözdesi olan hisse senetlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları borsada yatırım yapan herkesin mutlaka takip etmesi gereken bir hisse senedi çünkü iyi bir alım yapıldığı takdirde yüksek getiri sağlayacak bir hisse senedi. 2019 yılında da en çok kazandıran hisselerden olması sürpriz olmayacaktır.

THY Hisse Analizi Giriş

THY hisse senedi analizi için öncelikle hisse senedine ait son 3 yıllık net kar grafiğini inceleyeceğiz. Daha sonra haftalık grafik üzerinden teknik analiz yaparak karşılaştırma yapacağız. Son olarak da hissenin bilanço ve finansal oranlarını değerlendirip THY hisse yorumu yaparak değerlendirmelerde bulunacağız.

THY Net Kar Analizi

thy-kar-201912

Türk Hava Yolları’na ait son 3 yıllık net kar grafiğini incelediğimizde ilk dikkat çeken husus dalgalı bir netkar açıklamasının olduğudur. İlginç bir şekilde özellikle her yılın üçüncü çeyreğinde çok yüksek bir kar açıklandığı görülüyor. Muhtemelen yaz aylarındaki yolcu artışı bunun sebeplerinden biri olabilir. Diğer taraftan her yüksek kar açıklamasından sonra mutlaka düşük bir kar oranı kendini gösteriyor. Fakat yıllık olarak toplam kara bakılınca THY’nin düzenli karlılık gösteren bir hisse senedi olduğu görülüyor. 2019/3 kar açıklaması ise geçmişle benzer olacak şekilde zarar açıklaması olarak açıklandı. Geçmişte de 2017/3 döneminde büyük bir zarar açıklanmış.

Güncel olarak 2019/12 itibarı ile Türk Hava Yolları hisse senedinin mevsimsel kar açıklamalarına devam ettiği rahatlıkla söylenebilir. Her zaman olduğu gibi gene üçüncü çeyrekte yüksek bir kar açıklanmış ve devamında da karlılık sürdürülmüş durumda. Bu aşamadan sonra 2020 kar açıklamalarını takip etmek gerekiyor. Genel olarak THY ilk 3 aylık dönemde çok düşük kar veya zarar açıklıyor.

THY Teknik Analiz

thy-grafik-mart2020

Türk Hava Yolları’na ait fiyat grafiğini haftalık olarak incelediğimizde hisse senedinin düşen bir kanal içinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Halen bu kanal yukarı doğru kırılmış değil. Mevcut fiyatlama destek seviyelerinde görünüyor. Özellikle 2019 yılı toplam kar açıklamasının yüksek olması olumlu bir gelişme ancak genel olarak borsanın seviyeleri elbette THY gibi büyük hisseleri de etkiliyor. Bu aşamada destek seviyelerinden orta vadeli alımlar denebilir.

THY Finansal Oranlar

Türk Hava Yolları hisse senedine ait finansal oranlardan özellikle piyasa değeri ve kazanç oranının belirlenmesi bu aşamada bir değerlendirme yapmak için yeterli olacaktır. Bu oranlardan PD/DD: 0.51 ve F/K: 6.33 olarak karşımıza çıkıyor. Basit finansal oranlara göre THY’nin piyasa değeri defter değerinin çok altında görünüyor. Aslında bu kadar düşük bir oran çok iyi bir görünüm olmayabilir. Fiyat/kazanç oranı ise makul seviyelerde, Hisse senedine ait özkaynak kârlılığını incelediğimiz zaman yıllık % 40 gibi bir sonuç elde ediyoruz. THY hisse senediiçin bu oran çok iyi ve 2020 yılı için umut vaat ediyor denebilir. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

THY Hisse Yorumu

THY hisse senedine ait yukarıdaki verileri özetleyecek olursak, THY dalgalı bir kar seyri gösteren ancak yıllık toplamda devamlı kar eden bir hisse senedi. Özellikle her yılın 3. çeyreğinde çok yüksek bir kar açıklandığı görülüyor. Bu kar açıklamasında mevsimsel etkilerin olduğu söylenebilir. Dolayısıyla 2019 yılında da yıl içerisinde çok yüksek bir kar açıklanması beklenen bir durumdu. Bu durumunda fiyatlar üzerinde mutlaka olumlu etkisi olacaktır. Ancak yüksek kar açıklamaları genelde üçüncü çeyrekte ve diğer dönemlerde kar performansı çok iyi değil. Dolayısıyla bu hususu dikkate almakta fayda var.

Teknik analiz olarak haftalık grafikte incelediğimizde, THY’nin orta vadeli düşen bir kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Ancak mevcut durumda destek seviyelerinde ve fiyat olarak ucuz. Dolayısıyla ort avadeli alımlar denenebilir.

Hisse senedine ait basit finansal oranlar çok düşük seviyelerde. Özellikle piyasa değerinin defter değerinden daha düşük olması dikkat çekici ve olumlu yorumlanmayabilir. Ancak özkaynak karlılığı olarak çok iyi bir seviyede ve bu durum 2020 yılı için umut vaat ediyor.

Sonuç olarak THY hisse senedi orta vadeli bir alım için uygun seviyelerde. Özellikle yaz dönemi ile birlikte yolcu sayısındaki artış net kar grafiğinde yükselişe sebep olmuş durumda ve bu husus kısa vadeli olumlu bir görünüme neden oluyor. Zaten düşük olan fiyatlar 2020 yılında devam edecek yüksek kar açıklamasıyla yükseliş trendine girebilir. Dolayısıyla mevcut durumda pozisyon almakta fayda var. . Ayrıca uzun vade için portföylerde takip etmekte de yarar var. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.