SODA HİSSE YORUMU

Soda Sanayi Hisse Profili

Soda Sanayi faaliyet alanı olarak sodyum ve krom üretimi üzerine kurulmuş bir şirket. Ülkemizde uzun yıllar düzenli faaliyet gösteren, kurumsal şirketlerden biri. Yönetim yapısı sağlam ve faaliyet alanı da belirli avantajlar sunuyor. Borsada portföylerde değerlendirilmesi gereken bir hisse senedi. Bu nedenle fiyat hareketleri ve bilanço açıklamalarının yakından takip edilmesinde fayda var. Ayrıca geçmiş yıllarda düzenli bir getiri sağlaması ile dikkat çeken bir hisse senedi.

Soda Sanayi Hisse Analizi Giriş

Hisse analizi ve yorumu için haftalık ve orta vadeli görünümleri esas alacağız. Dolayısıyla haftalık grafik ile son 3 yıllık net kar grafiğini Soda hisse yorumu için temel bir krtier olarak kullanacağız.

Soda Sanayi Net Kar Analizi

Soda sanayi hisse senedi için geçmiş dönem kar açıklamaları fiyat hareketleri ile uyumlu bir görünüm sergiliyor. Dolayısıyla 2017-2019 net kar grafiği hisse yorumu için önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor.

Bu aşamada hissenin net kar grafiğinde ilk dikkat çeken nokta soda sanayi hissesinin düzenli kar açıkladığı veya hiç zarar etmediği hususudur. Geçen yıl içinde her ne kadar kar edilmiş olsa da henüz geçmişteki parlak kar açıklamalarına yaklaşılmış değil. Gene de mevcut ekonomik koşullarda zarar etmeden kar açıklanması olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte hisse senedine önemli bir yukarı hareket olması için kar oranlarının biraz daha artması beklenebilir. Bu açıdan bakınca 2019/12 kar açıklamasının tatminkar olduğu söylenemez. Dolayısıyla 2020 yılında mutlaka eski yüksek karlılık dönemlerinin geri gelmesi gerekiyor.

2019 yılı sonu itibarı ile 297milyon TL. bir kar açıklaması Soda sanayi için yüksek değil. Hele 2018 yılı aynı dönemdeki rekor kar ile karşılaştırılınca vasat denilebilir. Dolayısıyla dönemsel olarak Soda Sanayi kar durumu orta/düşük denilebilir.

Soda Sanayi Teknik Analiz

Soda sanayi için haftalık grafikte bir değerlendirme yapacak olursak; hisse senedinin düzeltme hareketini tamamladığı söylenebilir. Son kar açıklamalarının düşük seviyede kalması nedeniyle önemli bir düşüş yaşanmıştı ancak hafif bir kar toparlanması ile düşüş yerini hafif bir yükselişe bırakmış durumda. Bununla birlikte 2019 yılı başındaki bu düşüşün hemen düzelmesi biraz zor görünüyor. Çünkü hisse senedinde bilançolarda henüz çok iyi bir toparlanma görülmüyor. Gene de genel olarak uzun vadeli bir yükseliş trendinde destek olarak kabul edilebilecek noktalarda. Dolayısıyla kısa vadeli olmamakla birlikte uzun vade için uygun seviyelerde.

Soda Sanayi Finansal Oranlar

Soda sanayi hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 1.26 ve F/K (Fiyat/Kazanç oranı):4.03 gibi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin piyasa değeri alım için uygun seviyelerde. F/K oranı hafif düşük ama gelecekteki yüksek kar açıklamaları ile bu oranın da yükselmesi beklenebilir. Her iki oranın çarpımı da 5.03 gibi çok düşük bir seviyede ve orta vadeli bir alım için çok uygun. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız. Diğer taraftan Soda Sanayi için özkaynak karlılığı 2019/12 dönemi için %5 gibi düşük bir seviyede ki bu seviyelerin daha yükselmesi beklenebilir.

Soda Sanayi Hisse Yorumu

Soda hisse senedi için yukarıda özetlenen analizleri yorumlayacak ve değerlendirecek olursak; hisse senedinin düzenli kar açıkladığı ancak 2019 bilanço açıklamalarının henüz istenen seviyede olmadığı ilk başta söylenebilir.

Diğer taraftan 2019 yılı içinde döedüncü ve son çeyrek kar açıklamalarının vasat seviyede olduğu ve 2020 yılı ilk dönemlerdeki kar açıklamasının mutlaka takip edilmesi gerektiği düşünülebilir.

Teknik analiz olarak Soda sanayi uzun vadeli yükseliş trendi içinde destek noktasından hafif bir toparlanma gösteriyor. Fiyat olarak orta vadeli bir alım içim uygun görünmekle birlikte eski yüksek seviyelere çok hızlı bir çıkış yapacağını beklemek fazla iyimser bir tahmin olabilir.

Finansal oranlar olarak ise Soda’nın piyasa değeri defter değerine göre ucuz görünüyor. Fiyat Kazanç oranı ise düşük seviyelerde ancak geçmişteki gibi yüksek kar açıklamaları ile bu oranda yükselebilir. Özkaynak karlılığı ise düşük bir seviyede.

Sonuç olarak, Soda sanayi orta/uzun vadeli bir alım için uygun seviyelerde görünüyor. Ancak bu aşamada porföylerde biraz daha düşük oranda tutulmasında fayda var. Gelecekteki yüksek kar açıklamaları ile porföydeki oranı artırılabilir. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.