KARDEMİR D HİSSE YORUMU

Kardemir D Hisse Profili:

Kardemir D demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir sanayii kuruluşuna ait bir hisse senedi. İnşaat sektörü ağırlıklı üretim yapan bir şirket. İnşaat sektörü ağırlıklı üretim yapması nedeniyle son dönemki olumsuz koşullardan etkilenen bir hisse senedi. Ayrıca bir dezavantajı ise döviz pozisyonu açısından ekside olması. Diğer taraftan kısmen de olsa ihracat yapıyor olması ise biraz avantaj sağlıyor. Herşeye rağmen iyi bir zamanlama ile çok iyi bir getiri sağlayacak hisse senetlerinden birisi Kardemir D.

Kardemir D Hisse Analizi ve Yorumu Giriş:

Hisse senedi analizi için öncelikle geçmiş üç yıllık kar açıklamalarını inceleyeceğiz. Daha sonra haftalık grafikte teknik analiz ile inceleme yapacağız. En son basit finansal oranları tespit ederek sonuç ve değerlendirme yaparak KRDMD hisse yorumunu tamamlayacağız.

Kardemir D Net Kar Analizi:

Kardemir D hissesine ait son üç yıllık net kar grafiğini incelediğimizde dalgalı bir kar açıklaması olduğu ilk dikkat çeken husus. Her ne kadar zarar açıklanan dönem olmasa da özellikle 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde çok iyi bir kar performansı gösterdiği söylenemez. Bu durumun genel olarak inşaat sektöründeki durgunluk nedeni ile oluştuğu söylenebilir. Her ne kadar ihracat yapılıyor olsa da iç piyasadaki daralma Kardemir D hisse senedi için olumsuz bir unsur olarak görünüyor.

Mevcut durumda 2019-9 itibarı ile Kardemir D hisse senedi az da olsa kar açıklamış durumda ama geçmiş dönemlere oranla çok düşük bir kar olduğu açık. Hisse senedinin kar grafiğinde çok büyük kar açıklanmasını beklemek çok olası değil. Ancak ihracat da yapılıyor olması nedeniyle gelecekte zarar da açıklanmayabilir. Her iki durumda da 2019 yılı geri kalan için açıklanacak kar oranları çok tatminkar olmayabilir.

Kardemir D Teknik Analiz

Hisse senedine ait haftalık grafiği incelediğimizde hissenin son dönemde bir düşüş trendinde olduğu dikkat çekiyor. Bununla birlikte bu trend mevcut durumda yerini yatay ve daralan bir fiyat hareketi içinde devam ediyor. Henüz çıkış için bir sinyal oluşmuş değil. Fiyat hareketinin de daralma içine girmesi hisse senedindeki işlemlerin de azaldığını gösteriyor. Mevcut durumda kısa vadeli ani bir yükseliş beklemek çok olası bir senaryo değil orta vade açısından fiyatlar destek seviyelerinde ve hafif bir yükseliş olabilir. Ancak inşaat sektöründeki durgunluğun hisse senedinin performansına olumsuz etkisi devam ediyor.

Kardemir D Finansal Oranlar

Hisse senedine ait basit finansal oranları inceleyecek olursak. PD/DD:0.57 VE F/K: 4.92 olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa değeri mevcut durumda defter değerinin çok altında seyrediyor ve bu kadar düşük bir değer çok olumlu yorumlanmayabilir. F/K değeri ise borsa ortalamasının altında. Hissenin özkaynak karlılığı ise yıllık %15 seviyesinde. Bu oran borsa ortalamasının üstünde ve ortalama bir karlılığa işaret ediyor ancak yıllık olarak 2018/12 yüksek karı nedeniyle yüksek karlılık olduğu dikkatlerden kaçmamalı. Sadece 2019/9 dönemi için ise %1.5 gibi bir oran karşımız çıkıyor ve bu dönemsel özkaynak karlılığı düşük bir seviyede. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Kardemir D Hisse Yorumu

Yukarıdaki verileri değerlendirecek olursak; öncelikle Kardemir D dalgalı bir kar trendi olan bir hisse senedi. Az da olsa ihracat yapıyor olması da bir avantaj. Bununla birlikte iç piyasadaki daralma ve döviz pozisyonundaki eksi durum kısa vade için dezavantaj olarak görünüyor.

Kardemir D hisse senedine ait haftalık teknik analizde ise hisse senedinin yatay ve daralan bir formasyonda olduğu açıkça görülüyor. Bu formasyona göre hafif bir yukarı hareket olası olsa da kısa zamanda hızlı bir fiyat hareketi görülmesi çok muhtemel değil.

Kardemir D finansal oranlar açısından çok düşük seviyelerde. Hissenin defter değerinin bile altında seyretmesi dikkat çekici ve olumlu bir işaret değil. Özkaynak karlılığı ise yıllık %15 gibi orta bir seviyede ancak son dönem açısından pek parlak değil.

Bu aşamada Kardemir D hisse yorumunu özetleyecek ve genel bir sonuca varacak olursak; hisse senedinin 2019 yılı ilk 9 ayında çok iyi bir kar performansı göstermediği ve işlemlerinin azaldığı söylenebilir. Mevcut finansal oranlar ile kısa vadeli bir ani yükseliş beklemek çok olası değil ancak orta vadeli portföylerde düşünülebilir. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.