Borsa Yorum

Güncel Borsa Yorumu

Borsaya yatırım yapmadan önce genel bir borsa yorumu yapmak her zaman gereklidir. Çünkü hisse senetleri borsanın genel görünümü ile etkileşim içindedir. Borsaya para girişi olduğu müddetçe hisse senetleri de yukarı hareket edecektir. Dolayısıyla hisse alımından önce yapılacak genel bir borsa yorumu başarı için kritik öneme sahiptir. Borsa için Nisan 2020 tarihi ile stratejik bir borsa yorumu; Temel Analiz, Teknik Analiz ve Genel Değerlendirme başlıkları ile okuyabilirsiniz.

1.Borsa Yorum Giriş:

Borsa hisse senetlerinin değerlendiği bir yatırım ortamıdır. Bu nedenle borsa yorumu ve analizi için hisse senetlerinin değerlenme sürecinde etken faktörler incelenmelidir. Genel olarak bu faktörleri dış ve iç faktörler olarak sıralamak mümkündür. En etkili dış etken faiz kararları, iç etkenlerde kar açıklamaları, şirket haberleri, teknik analiz olarak düşünülebilir. Borsada hisse senetlerinin yükselmesi için sıcak para girişi olması gerekiyor. Bu yeni paranın yabancı veya yerli yatırımcılar tarafından sağlanması ve kısa vadeli olmaması sağlıklı bir borsa genişlemesine yol açıyor. Paranın borsada değerlendirilmesi için ise borsada cazip bir getiri beklentisi olması gerekiyor. Yani faiz veya alternatif yatırım araçlarına göre daha iyi bir yatırım beklentisi olması kritik bir unsur. Dolayısıyla borsa yorumu için bütün bu etkenlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda ayrıca faiz borsa ilişkisine yönelik başlıkta detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Borsa yorum için öncelikle dış etkenlerden uluslararası ve yerel faiz koşullarını inceleyip temel bir analiz yapacağız. Daha sonra ise endeks haftalık grafiği kapsamında teknik bir analiz ile son fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Son olarak da genel bir değerlendirme ile borsa yorumunu tamamlayacağız.

2. Borsa Yorum Temel Analiz:

Borsa yorumu için dış etkenlerden faiz koşullarını inceleyecek olursak; bu aşamada yabancı ve yerel faiz koşullarını incelemek gerekiyor. Mevcut durumda dünya para piyasalarını etkileyen en önemli karar FED faiz kararları. Güncel olarak FED Covid-19 nedeniyle faiz oranını tekrar 0.25% olacak şekilde aşağı çekti. Ayrıca 2008 krizi ile beraber uygulanan destek paketlerini açıkladı. Bu açıklamalar orta ve uzun vadede borsalar için çok olumlu olacaktır. Dalgalı geri çekilmeler olsa da genel olarak çok fazla parasal genişleme olması borsalar için olumlu bir unsur olacaktır.

Borsa yorum için dış etkenler açısından en önemli durum faiz kararlarından ziyade coronavirus olarak görünüyor. Virüs nedeniyle uluslararası ticaretin durağanlaşması bekleniyordu ve nisbeten bu gerçekleşti. Borsa yorumu açısından bakılacak olursa büyüme rakamlarının düşmesi borsa için olumsuz bir unsur. Ancak ilk şoktan sonra özellikle düşük faizlerin borsa için itici bir unsur olduğu unutulmamalı. Dolayısıyla kısa vadede olumsuz görünen bu durum orta vade için borsalar için pozitif olacaktır. Borsa yorum olarak temel bir incelemeyi özetleyecek olursak orta-uzun vadeli pozitif bir görünüm olduğu söylenebilir.

Yerel olarak baktığımız zaman farklı bir görünüm var. Merkez Bankası faiz oranlarını Eylül 2020 itibarı ile artırdı. Bu artış bankacılık sektörü için avantajlı olsa da faiz artışının devam etmesi halinde diğer sektörler için olumsuz sonuçları olabilir. Ayrıca yerel siyasi gelişmelerin çok hızlı değişmesi borsamız için bilinmeyen bir değişken ve borsa yorumu ve analizi açısından daha öne çıkıyor.

3.Borsa Yorum Teknik Analizi:

borsa-grafik-0920

Borsa yorum ve analizi için geniş açıdan bir görünüm olması nedeniyle XU30 haftalık grafikte bir teknik analiz yapacağız. (Güncel grafiğe ulaşmak için tıklayınız.) Borsa endeksi grafiğini incelediğimizde Eylül 2019 ile başlayan ivmeli yukarı kanal içindeki hareket sert bir düşüş ile sona ermiş ve destek noktasından V şeklinde bir toparlanma oluşmuş görünüyor. Diğer taraftan Ağustos ikinci haftası itibarı ile önemli bir değer kaybı yaşanmakta. Ancak bu düşüşün bir düzeltme olarak düşünülmesi daha olası. Son durumda ise daralan bir üçgen formasyonu açıkça görülüyor. Bu formasyonun yukarı kısılması daha olası görülüyor. İlk seviye direnç 1360 gibi görünüyoe. Uzun vadede ise yeni bir zirve yapılması ve 1500 seviyelerinin geçilmesi için yabancı yatırımların artması gerekiyor.

4.Borsa Yorum Genel Değerlendirme:

Borsa yorum ve analizini özetleyecek olursak, borsanın daralan bir üçgen formasyonu içinde olduğu ve orta vadede bir yön belirleneceği söylenebilir. Bu yönün yukarı olması daha muhtemel ancak uzun vadede yeni bir zirve yapılması için yeni para girişi olması lazım.

Bu aşamada 1360 ilk direnç sviyesi görünüyor. Yeni bir zirve olmadıkça kanal içinde dalgalı bir hareket öngörülebilir.

Sonuç olarak kısa vadede düşen ancak orta-uzun vade için olumlu bir borsa analizi olduğu söylenebilir. Özellikle üretim ve ticaret açısından virusten etkilenmeyecek veya nakit aakışı iyi olan sektörler veya şirketlerin takip edilmesi faydalı olacaktır. Bu aşamada borsada kazandıran stratejiler konusunda da bilgi sahibi olmanız faydalı olabilir.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK HİSSE YORUMU

Ereğli Demir Çelik Hisse Profili

Ereğli Demir Çelik demir ve çelik üretimi konusunda sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir hisse senedi. Özellikle inşaat sektörüne hizmet veren çelik üretimi yapıyor. Sadece iç piyasa için değil dış piyasalara demir çelik ihraç eden bir şirket olması avantaj sağlıyor. Ayrıca düzgün yönetimi ve kar açıklamarı ile dikkat çeken hisse senetlerinden biri. Doğal olarak yerli ve yabancı yatırımcıların da sürekli takip ettiği bir hisse senedi.

Ereğli Demir Çelik Hisse Analizi Giriş

Hisse senedi analizi için öncelikle Ereğli Demir Çelik’e ait son dönemdeki kar açıklamalarını trend olarak inceleyeceğiz. Fiyat hareketlerini daha geniş açıdan görebilmek ve orta vadeli yorum da yapabilmek için haftalık grafikte teknik analiz yapacağız. Daha sonra Ereğli Demir Çelik basit finansal oranlarını inceleyip hisse yorumu ve değerlendirmesi ile analizi tamamlayacağız.

Ereğli Demir Çelik Kar Analizi

ereğli-kar-yıllık

Öncelikle Ereğli Demir Çelik hisse senedi için genel bir kar analizi yapacak olursak; hisse senedinin esas faaliyetlerden kaynaklanan ve 2015-2019 yıllarını kapsayan yukarıdaki grafiği incelemiz gerekiyor. Bu grafiğe göre Ereğli Demir Çelik 2017 ve 2018 yıllarında çok iyi bir performans sergilemiş ancak 2019 yılı itibarı ile yıllık olarak faaliyet karında önemli bir düşüş yaşamış. Zaten bu düşüş fiyatlara da yansımış durumda. Dolayısıyla bu aşamada 2020 yılı genel toplamındaki kar rakamları önem kazanıyor diyebiliriz.

ereğli-20206-kar

Diğer taraftan 2015-2020 yıllaı arasında çeyrek bazındaki kar grafiğine göre; Ereğli Demir Çelik hisse senedi düzenli olarak kar açıklayan bir şirket. Her ne kadar dalgalı bir trend ile kar açıklamaları olsa da şirket geçmişte hiç zarar açıklamamış ve bu durum genel hisse performansı açısından çok olumlu. Elbette kar açıklamalarında ihracat yapılmasının önemli bir etkisi var. Dolayısıyla ilk aşamada net kar grafiğine göre 2020 yılında da kar açıklamalarının devam edeceği öngörülebilir. Ancak bu kar açıklamalarının çok yüksek düzeyde olacağını söylemek için biraz erken. Hatta genel ekonomik durgunluk nedeniyle bir müddet daha düşük kar oranları açıklanabilir.

Mevcut durumda 2020/6 itibari ile açıklanan kar oranlarında hafif de olsa artış var. 2020/9 için de bu artışın devam edeceği öngörülebilir. Ekonomik gelişmeler ve inşaat sektöründeki durgunluk bu yükselişi baskılıyor. Böyle bir tabloda kısa vadede Ereğli Demir Çelik için çok yüksek bir kar açıklanmasını beklemek için erken olabilir.

Ereğli Demir Çelik Teknik Analiz

ereğli-grafik-eyl20

Haftalık grafik üzerinde orta vadeli bir teknik analiz yapacak olursak; Ereğli Demir Çelik hisse senedinin uzun vadeli yükselen trend içinde direnç seviyelerine yakın olduğu görülüyor. Yaklaşık 9.6-9.8 seviyelerinde bir orta vade direnç var ve bu direncin kırılması trendin devamı için önemli. Her ne kadar kısa vadeli olarak geri çekilmeler görünse de orta-uzun vadede önemli getiri imkanları olabilir. Çünkü Ereğli Demir Çelik borsada önemli bir yatırımcı kitlesi olan bir hisse senedi.

Ereğli Demir Çelik Finansal Oranlar

Ereğli Demir Çelik hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 1.04 ve F/K (Fiyat/Kazanç oranı):16.8 gibi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin piyasa değerinin defter değerine oranla düşük. Fiyat kazanç oranı ise makul seviyelerde. Ereğli Demir Çelik hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise %6 gibi düşük bir seviyede. Özkaynak karlılığı düzenli bir kar açıklaması ile beraber görünüyor ancak 2020-6 dönemsel özkaynak karlılık oranı %3 gibi bir seviyede ve geçmişe oranla çok düşük. Mevcut piyasa koşulları ile bu oranların kısa zamanda yükseleceğini beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olabilir ancak orta-uzun vadede mutlaka olumlu yükselişler olacaktır. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Ereğli Demir Çelik Hisse Yorumu

Ereğli Demir Çelik hisse senedi için yukarıda özetlenen analizleri yorumlayacak ve değerlendirecek olursak; hisse senedinin düzenli kar eden bir hisse olduğu ancak son dönemlerde kar oranlarında düşüş gözlendiği, ayrıca Covid-19 nedeniyle meydana gelen durgunluğa bağlı olarak sınırlı bir fiyat aralığında hareket ettiği söylenebilir.

Son üç yıllık kar grafiğine göre karlılık oranları dalgalı ve sonu itibarı ile düşüş gösteriyor. İnşaat sektöründeki daralma ve ekonomik koşullar dikkate alındığında şirketin karlılık oranının kısa vadede çok da yüksek seyretmeyeceği öngörülebilir. Bununla birlikte hala kar açıklanması ve demir-çelik fiyatlarının döviz endeksli olarak artması ve bunun da kar marjına yansıması da olumlu bir unsur.

Teknik analiz olarak Ereğli Demir Çelik uzun vadeli direnç seviyelerine yakın. Destek seviyelerine geri çekilmeler veya direncin yukarı kırılması orta-uzun vadeli alımlar için uygun olarak değerlendirilebilir.

Finansal oranlar olarak ise Ereğli Demir Çelik hisse senedinin piyasa değeri çok düşük. F/K oranı ise borsa ortalamalarına göre makul seviyelerde. Özkaynak karlılığı ise yıllık olarak iyi ama dönemsel olarak düşük bir değerde.

Sonuç olarak, Ereğli Demir Çelik hisse senedi kısa vade için değil ama orta-uzun vadeli bir alım için uygun seviyelerde görünüyor. Gerek ekonomik koşullar ve inşaat sektöründeki daralma, kısa vade için olumsuz görünse de teknik analiz ve şirket değeri açısından orta-uzun vadeli getiri potansiyeli, mevcut. Hissenin alımı aşamasında ise borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

THY HİSSE YORUMU

THY Hisse Profili

Türk Hava Yolları borsada en dikkat çekici hisselerden biri. Özellikle ulaştırma sektöründe başarılı bir performans sergilemesi belli dönemlerde çok iyi getiri sağlaması THY hisse senedi için öne çıkan başlıklar. Bu nedenle yerli ve yabancı yatırımcıların her zaman gözdesi olan hisse senetlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları borsada yatırım yapan herkesin mutlaka takip etmesi gereken bir hisse senedi çünkü iyi bir alım yapıldığı takdirde yüksek getiri sağlayacak bir hisse senedi. 2019 yılında da en çok kazandıran hisselerden olması sürpriz olmayacaktır.

THY Hisse Analizi Giriş

THY hisse senedi analizi için öncelikle hisse senedine ait son 5 yıllık esas faaliyetlerdeki kar grafiğini ve son 3 yıllık çeyrek bazındaki faaliyet karını inceleyeceğiz. Daha sonra haftalık grafik üzerinden teknik analiz yaparak karşılaştırma yapacağız. Son olarak da hissenin bilanço ve finansal oranlarını değerlendirip THY hisse yorumu yaparak değerlendirmelerde bulunacağız.

THY Kar Analizi

thy-kar*2020

THY için son 5 yıllık esas faaliyetlerden gelen kar grafiğini incelediğimizde 2018 yılındaki zirve sonrasında 2019 yılında düşüş olduğu ve 2020 yılı için de çok parlak bir beklenti olmadığı görülüyor. Gerçi kısa vadede Covid-19 etkili olumsuz tablo olsa da uzun vade için elbette THY tekrar yeni zirveler yapacaktır.

thy-kar-20206

Türk Hava Yolları’na ait son 3 yıllık kar grafiğini incelediğimizde ilk dikkat çeken husus dalgalı bir netkar açıklamasının olduğudur. İlginç bir şekilde özellikle her yılın üçüncü çeyreğinde çok yüksek bir kar açıklandığı görülüyor. Muhtemelen yaz aylarındaki yolcu artışı bunun sebeplerinden biri olabilir. Diğer taraftan her yüksek kar açıklamasından sonra mutlaka düşük bir kar oranı kendini gösteriyor. Fakat yıllık olarak toplam kara bakılınca THY’nin düzenli karlılık gösteren bir hisse senedi olduğu görülüyor. 2019/3 kar açıklaması geçmişle benzer olacak şekilde zarar açıklaması olarak açıklandı. Geçmişte de 2017/3 döneminde büyük bir zarar açıklanmış. Ancak 2020 yılında ikinci çeyrek de zarar açıklanmış olması olumsuz bir husus. Elbette bu zararda Covid-19 etkileri söz konusu.

Güncel olarak 2020-6 itibarı ile Türk Hava Yolları hisse senedinin zarar açıkladığı görülüyor. Bu beklenen bir açıklamaydı zaten. Bununla birlikte 2020 kalanı için kar açıklamaları önem kazanıyor. Her ne kadar 2020-9 için de Covid-19 nedeniyle çok iyi bir performans beklenmese de her zaman olduğu gibi gene üçüncü çeyrekte yüksek bir kar açıklanması hisse senedinin yükseliş trendine girmersine neden olabilir.

THY Teknik Analiz

thy-grafik-august20

Türk Hava Yolları’na ait fiyat grafiğini haftalık olarak incelediğimizde hisse senedinin 2018 yılı sonundan itibaren düşen bir kanal içinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Halen bu kanal yukarı doğru kırılmış değil. Mevcut fiyatlama kanal içinde görünüyor. Ancak Covid-19 nedeniyle genel olarak borsanın seviyeleri elbette THY gibi büyük hisseleri de etkiliyor. Bu aşamada destek seviyelerine yaklaşmalarda orta vadeli alımlar denebilir. Uzun vadeli alım için ise üst bandın kırılması takip edilmelidir.

THY Finansal Oranlar

Türk Hava Yolları hisse senedine ait finansal oranlardan özellikle piyasa değeri ve kazanç oranının belirlenmesi bu aşamada bir değerlendirme yapmak için yeterli olacaktır. Bu oranlardan PD/DD: 0.51 olarak karşımıza çıkıyor. Basit finansal oranlara göre THY’nin piyasa değeri defter değerinin çok altında görünüyor. Aslında bu kadar düşük bir oran çok iyi bir görünüm olmayabilir. Hisse senedine ait özkaynak kârlılığını incelediğimiz zaman yıllık düşük bir sonuç elde ediyoruz. 2020-6 zararının bu düşük oranda katkısı var ancak 2020 devamında bu oranın hemen yükselmesi beklenmeyebilir. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

THY Hisse Yorumu

THY hisse senedine ait yukarıdaki verileri özetleyecek olursak, THY dalgalı bir kar seyri gösteren ancak yıllık toplamda devamlı kar eden bir hisse senedi. Özellikle her yılın 3. çeyreğinde çok yüksek bir kar açıklandığı görülüyor. Bu kar açıklamasında mevsimsel etkilerin olduğu söylenebilir. Dolayısıyla 2020 yılında da yıl içerisinde çok yüksek bir kar açıklanması beklenebilir. Bu durumunda fiyatlar üzerinde mutlaka olumlu etkisi olacaktır. Ancak yüksek kar açıklamaları genelde üçüncü çeyrekte ve diğer dönemlerde kar performansı çok iyi değil. Dolayısıyla bu hususu dikkate almakta fayda var.

Teknik analiz olarak haftalık grafikte incelediğimizde, THY’nin orta vadeli düşen bir kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Ancak mevcut durumda destek seviyelerine yakın ve fiyat olarak ucuz. Dolayısıyla orta vadeli alımlar denenebilir.

Hisse senedine ait basit finansal oranlar çok düşük seviyelerde. Özellikle piyasa değerinin defter değerinden daha düşük olması dikkat çekici ve olumlu yorumlanmayabilir.

Sonuç olarak THY hisse senedi kısa vade için henüz olumlu bir sinyal vermemekle birlikte orta/uzun vadeli bir alım için uygun seviyelerde. Özellikle yaz dönemi ile birlikte yolcu sayısındaki artış net kar grafiğinde yükselişe sebep olacaktır ve bu durumda hissenin orta vadeli yükselişine katkı sağlayabilir. Zaten düşük olan fiyatlar 2020 yılında devam edecek yüksek kar açıklamasıyla düşen kanalı yukarı kırıp kalıcı bir yükseliş trendine girebilir. Dolayısıyla mevcut durumda pozisyon alınabilir . Ayrıca uzun vade için portföylerde takip etmekte de yarar var. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

ASELSAN HİSSE YORUMU

aselsan logo

Aselsan Hisse Profili

Aselsan savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Aslında bir nevi teknoloji şirketi de denilebilir. Borsada kendi sektöründe açık ara lider şirketlerden biri. Savunma sanayinde gurur duyulan bir şirket. Özellikle yabancı ülkelerden aldığı ihaleler ile ihracat yapıyor olması büyük bir avantaj. Böylece iç ekonomik dinamiklerden daha az etkileniyor denilebilir. Ayrıca yüksek karlılık oranı ile de özkaynak karlılığı yüksek hisseler arasında.

Aselsan Hisse Analizi Giriş

Hisse senedi analizi için öncelikle Aselsan’a ait son dönemdeki kar açıklamalarını grafik olarak inceleyeceğiz. Fiyat hareketlerini daha geniş açıdan görebilmek ve orta vadeli yorum da yapabilmek için haftalık grafikte teknik analiz yapacağız. Daha sonra Aselsan basit finansal oranlarını inceleyip hisse yorumu ve değerlendirmesi ile analizi tamamlayacağız.

Aselsan Net Kar Analizi

aselsan-20206

Aselsan’a ait son üç yıllık kar açıklamalarını grafik olarak incelediğimizde dalgalı ama yükselen pozitif bir trend hemen fark ediliyor. Kar açıklamalarında mevsimsellik etkisi görünmüyor. Yani belirli dönemlerde açıklanan yüksek kar veya zarar mevcut değil. Diğer taraftan çok düzenli bir kar artışı göze çarpıyor ki borsada çok az hisse senedine bulunan bir özellik. Bu grafik üzerinden denilebilir ki Aselsan gelecek dönemlerde de düzenli kar açıklamalarına devam edecektir.

20120-6 ve son dönem itibarı ile Aselsan tekrar çok yüksek bir kar açıklamış durumda. Bu kar oranı beklenen kar açıklaması üzerinde ve Aselsan için 2020 yılında çok olumlu bir fiyat hareketine neden olabilir. Yukarıdaki kar grafiği borsa şirketleri açısından kolay bulunur bir grafik değil ve gelecek için çok umut vaat ediyor. Bu aşamada Aselsan açıklanan bilançosu ile 2020 yılı içinde favori hisselerden biri olabilir.

Aselsan Teknik Analiz

aselsan-grafik-august20

Aselsan için haftalık grafikte bir teknik analiz yapacak olursak; hisse senedinin Covid-19 nedeniyle oluşan kriz dalgasından pek etkilenmediği söylenebilir. Özellikle Nisan ayı başındaki yabancı alımları ile fiyat toparlanmış görünüyor. Mevcut durumda orta vadeli bir yükselen kanal içinde hareket ediyor. Bu kanalın aşağı kırılması çok olası bir senaryo değil çünkü Aselsan kar grafiği çok olumlu.

Aselsan Finansal Oranlar

Aselsan hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 2.68 ve F/K (Fiyat/Kazanç oranı):10.83 gibi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin piyasa değeri borsa ortalamalarının hafif üzerinde. F/K oranı ise makul seviyelerde. Aselsan hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise yıllık %31 gibi iyi bir seviyede. Kaldı ki bu özkaynak karlılığı düzenli bir kar açıklaması ile beraber görünüyor. Dönemsel olarak ise 2020-6 için %6 gibi bir oran çıkıyor ve çok iyi bir oran denilebilir. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Aselsan Hisse Yorumu

Aselsan hisse senedi için yukarıda özetlenen analizleri yorumlayacak ve değerlendirecek olursak; hisse senedinin düzenli ve yükselen bir karlılık oranı olduğu, yükselen bir bant formasyonunda hareket ettiği ve uzun vadede yükselme potansiyelinin devam ettiği söylenebilir.

Son üç yıllık kar grafiğine göre karlılık oranları düzenli ve yükseliyor. Özkaynak karlılığı yıllık %31 oranı ile iyi bir seviyede. Ayrıca Aselsan için bu karlılık oranlarının 2020 yılında da devam edeceği hatta artabileceği öngörülebilir.

Teknik analiz olarak Aselsan hisse senedi yükselen bir bant içinde üst bant seviyelerine yakın. Bu aşamada dalgalı ama yükselen bir seyir izleme olasılığı yüksek.

Finansal oranlar olarak ise Aselsan’ın piyasa değeri borsa ortalamalarına göre hafif yüksek. Ancak gene de alım için olumsuz bir etken değil. F/K oranı ise borsa ortalamalarına göre makul seviyelerde.

Sonuç olarak, Aselsan kısa/orta vadeli bir yatırım için uygun seviyelerde görülüyor. Hisse senedine ait kar grafiğinin geçmişte olduğu gibi 2020 yılında da devam edeceği öngörülebilir. Dolayısıyla her durumda orta vadede güzel bir getiri sağlayacaktır. Özellikle destek bölgelerine yakın yapılacak alımlar güzel getiri sağlayabilir. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

Borsada Kazandıran 4 Strateji

Borsada Kazandıran Stratejiler konusunda çok fazla çalışma yapılıyor. Elbette belirli bir plan ve strateji olmadan borsadan para kazanmak mümkün değil. Diğer taraftan borsa ve hisse senedi yatırımcılığı yeni bir işkolu değil yani yaklaşık yüz yıl boyunca kullanılan stratejiler bulmak mümkün. Hisse senedi yatırımı için seçilen strateji çok önemli çünkü bu aşamada verilecek yanlış bir karar ile devam eden süreçte yapılan doğrular anlamsız kalabilir. Örneğin uzun vadeli bir yatırım stratejisinde spekülatif bir hisse seçimi birbiri ile zıt iki karar olacağı için istenilen sonuç elde edilmeyebilir. Bu çalışma ile borsada kazandıran stratejiler olarak genel bir yaklaşım tarzı ile bu stratejilerin BİST için kullanımının uygun olup olmayacağını araştırdık.

1. Büyüyen Sektör Yatırımı:

Borsada para kazandıran stratejilerden biri büyüyen sektörlere yatırım yapmak olarak sıralanabilir. Burada amaç gelişen ve para akışı olan sektör hisselerinden portföy oluşturmak ve orta/uzun vadeli yatırım yapmaktır. Genelde başarılı bir yöntem olarak nitelenebilir.

Bu yöntemde en kritik karar sektör seçimi olarak ortaya çıkar. Bu seçimi yapabilmek için makro ekonomik datalar kullanılır. Ülke bazında gelişen veya büyüyen sektörler hangisidir sorusu cevaplanmalıdır. Örneğin sanayi ülkesi olan bir yerde üretim hisseleri öne çıkarken, yazılım ülkesi olan bir yerde elbette teknoloji hisseleri öne çıkacaktır.

Borsada kazandıran bu stratejiyi ülkemiz açısından inceleyecek olursak; özellikle otomotiv, beyaz eşya, gıda, havacılık gibi sektörlerin BİST geçmişinde başarılı olduğu söylenebilir. Bu sektörlere ait hisseler kısa vadede düşüş gösterseler de uzun vadede borsada kazandıran hisselerden olmuşlardır.

2. Temettü Yatırımı Yapmak:

Borsada para kazandıran strateji olarak ikinci sırada temettü yatırımcılığı var. Bu stratejide adından da anlaşılacağı üzere temettü veren hisse senetlerine yatırım yapmak amaçlanıyor.

Bu strateji genel olarak kira almak olarak düşünülebilir. Temettü hisse senedinin kar oranlarının dağıtılması olarak bilindiği için her yıl düzenli bir gelir elde edilebilir. Bu stratejide genel enflasyon da gözetilerek yüksek ve düzenli temettü veren hisse senetlerinden bir portföy oluşturulur. Bu kapsamda şirketlere ait geçmiş temettü verimliliği araştırılır.

Ülkemizde temettü yatırımcılığı çok fazla kullanılan bir strateji değildir. Çünkü genelde BİST hisseleri düzenli ve yüksek temettü vermezler. Belki istisna oolarak Tüpraş gibi bir kaç şirket temettü verebilir ancak enflasyona kıyasla düşük olarak değerlendirilmektedir.

3. Değer Yatırımcılığı:

Borsada para kazandıran stratejilerden biri de değer yatırımcılığıdır. Bu stratejide piyasa değeri gerçek değerinin altına gelmiş yani iskontolu hisse senetlerinden portföy yapılır. Bir hisse senedinin er geç gerçek değerine ulaşacağı varsayılır ve iskontolu alınan hisse senetlerinden kar edilerek amaca ulaşılır.

Bu teknikte kritik olan hisse senedine ait gerçek değerin bulunmasıdır. Bu değerin bulunması için bazı basit oranlar kullanılacağı gibi karmaşık muhasebe hesapları da yapılabilir. Genelde basit oranlar yanıltıcı olabileceği için biraz daha profesyonel hesap yöntemleri kullanılır.

Ülkemizde BİST hisse senetleri açısından değer yatırımcılığı biraz zor bir yöntem olarak kabul edilir. Çünkü büyük şirketler hariç şirketlerin yönetim ve faaliyetleri çok öngörülebilir olmayabilir. Gene de özellikle BİST 30 hisse senetleri için bu yöntem borsada kazandıracak stratejilerden biri olabilir.

4. Temel Analiz Yatırımı:

Borsada para kazandıran stratejilerden bir diğeri Temel Analiz Yatırımı olarak nitelenebilir. Bu yöntemde hisse senedi seçimi tamamen bilanço açıklamaları ve faaliyet raporları ile yapılır.

Bu strateji ile borsada kazanmak için iyi bir bilanço okuma bilgisi gereklidir. Şirketlere ait dönemsel olarak açıklanan bilançolar ile diğer faaliyet raporları takip edilir ve düzenli olarak sağlıkı temel verileri olan hisse senetlerine yatırım yapılır.

Temel Analiz Yatırım stratejisi ülkemizde de uygulabilir bir yöntemdir. Özellikle kurumsal olan ve düzenli bir kar geçmişine sahip hisse senetlerinden bilanço takibi ile kar etmek mümkündür.

5. Sonuç:

Borsada Kazandıran stratejiler olarak dünyada en çok kabul gören 4 stratejiyi yukarıda sıraladık. Bu stratejilerin tamamı uzun yıllardır kullanılan ve başarılı oldukları tartışılmaz yöntemler. Diğer taraftan bu stratejileri, ülkemizde uygulanabilirliği açısından da incelediğimizde bazı yöntemlerin BİST açısından uygulanmasının zor olduğunu özellikle belirtiyoruz.

Borsada kazandıran stratejileri genel olarak değerlendirdiğimizde “büyüyen sektörlere yatırım yapmak” ve “temettü yatırımcılığı” yöntemlerinin daha etkin olduğu söylenebilir. Ancak ülkemizde temettü yatırımcılığı çok verimli olmadığı için büyüyen sektörlere orta/uzun vadeli yatırım yapmanın borsada kazandıran bir yöntem olduğu ortaya çıkmaktadır.

Elbette stratejik olarak yatırım kararı verildikten sonra alt planların da yapılması gerkmektedir. Örneğin para yönetimi, alım-satım noktaları gibi kararların da önceden belirlenmesi borsadan para kazanmak için etkin olacaktır. Bu konuda daha fazla bilgiye ulaşmak için https://www.investopedia.com/investing/investing-strategies/ başlığını okuyabilirsiniz.

TÜPRAŞ HİSSE YORUMU

TÜPRAŞ Hisse Profili

Tüpraş petro-kimya sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Kendi sektöründeki lider şirketlerden biri. Borsada yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi olan bir hisse senedi. Özellikle yüksek temettü oranı ile borsadaki diğer hisse senetlerinden ayrışıyor. Yani fiyat olarak yatay hareket etse dahi temettü ile kazandırabiliyor. Ayrıca yüksek karlılık oranı ile de özkaynak karlılığı yüksek hisseler arasında. Fiyat hareketleri genelde endeks ile orantılı olarak seyrediyor ama özellikle petrol fiyatlarındaki değişikliklere göre de farklılık gösterebiliyor.

TÜPRAŞ Hisse Analizi Giriş

Hisse analizi için öncelikle Tüpraş’a ait son üç yıllık net kar grafiğini inceleyeceğiz. Teknik analiz için geniş açıdan yorum yapabilmek için haftalık fiyat grafiğini kullanacağız. Son olarak Tüpraş finansal oranlarını inceleyip hisse yorumu ve değerlendirmesi ile analizi tamamlayacağız.

TÜPRAŞ Net Kar Analizi

tupras-20206

Tüpraş hisse senedine ait net kar grafiğini incelediğimizde dalgalı bir kar açıklaması dikkat çekici. Özellikle 2018 sonunda açıklanan çok yüksek kar sonrası 2019 yılından itibaren kar açıklamalarında düşüş olması dikkat çekici.

Mevcut durumda Tüpraş hisse senedi için 2020-6 döneminde tekrar bir zarar açıklamış durumda. Elbette bu zararın petrol fiyatlarındaki ani dalgalanmalardan kaynaklandığı söylenebilir. Yani şirket yapısında olumsuz bir husus görünmüyor. Gene de zarar açıklanmış olması kısa vadede için negatif bir unsur. Tüpraş’ın iyi bir çıkış yakalayabilmesi için mutlaka kar oranlarını eski yüksek seviyelere getirmesi gerekiyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki toparlanma ile Tüpraş için 2020 yılı geri kalanının daha olumlu olabileceği söylenebilir. Dolayısıyla bu fiyatlardan pozisyon almakta fayda olabilir.

TÜPRAŞ Teknik Analiz

tupras-20206

Bu aşamada Tüpraş için aylık grafikte teknik analiz yapacak olursak, hisse senedinin uzun vadeli yükselen kanal içinden aşağı doğru hareket ettiği ve uzun vadeli destek noktasında olduğu açıkça görülüyor. Bu aşamada yeni destek noktası ile birlikte yatay bir hareket öngörülebilir. Bu destek noktasından 2020 ikinci yarısı itibari ile yukarı bir hareket olası görünüyor. Ayrıca uzun vadeli, destek noktasında olması da alım için cazip fiyatlar oluşturuyor.

TÜPRAŞ Finansal Oranlar

Tüpraş hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 1.77 gibi bir seviyede olduğunu buluyoruz. Bu oran makul seviyelerde. Tüpraş hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise negatif bir seviyede. Tüpraş gibi bir hisse için olumsuz bir görünüm. Her durumda Tüpraş’ın 2020 yılında kar oranlarını yükseltmesi gerekiyor. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

TÜPRAŞ Hisse Yorumu

Tüpraş hisse senedi için yukarıda özetlenen analizleri yorumlayacak ve değerlendirecek olursak; hisse senedinin düşen bir kar trendi içinde olduğu ve fiyat hareketlerinin de kar açıklamları ile düşerek dip bölgesinde yatay bir kanal içine geldiği söylenebilir.

Net kar grafiğine göre Tüpraş karlılık oranları düşük seyrediyor ancak her yıl toplamda yüksek kar açıklayan bir hisse senedi Tüpraş. Dolayısıyla bu aşamada 2020 yılı finansal açıklamalar önem kazanıyor.

Diğer taraftan teknik analiz olarak Tüpraş dip bölgede yatay bir kanal içinde hareket ediyor. Bu bölgede destek seviyesine yakın alımlar ile orta vadeli kazanç sağlanabilir çünkü Tüpraş hisse senedi kurumsal olarak çok sağlam ve bu dönemim sonunda tekrar yüksek karlar ile yükselişe geçebilir.

Sonuç olarak, Tüpraş orta vadeli bir yatırım için takip edilebilir ve kademeli alımlar denenebilir. Hisse senedine ait kar grafiği 2020 yılında artmak zorunda ve petrol fiyatlarındaki olumlu gelişme ile karlılık düzelebilir. Ayrıca temettü verecek olması da ayrı bir avantaj olacaktır. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

TOFAŞ OTO HİSSE YORUMU

Tofaş Oto Hisse Profili

Tofaş Oto otomotiv sektöründeki lider şirketlerden biri. Borsada da kar oranları yüksek olan ve geçmişte yüksek getiri getirmiş hisse senetlerinden biri. İstikrarlı bir yönetim yapısı ve sektör olarak avantajlı bir konumu var. Borsa yatırımları açısından mutlaka her portföyde düşünülmesi gereken bir hisse senedi. İhracat da yapıyor olması şirketin kar oranlarının yüksek olması açısından ayrı bir avantaj. Ayrıca yüksek karlılık oranı ile de özkaynak karlılığı yüksek hisseler arasında. Dolayısıyla Tofaş Oto’nun 2020 yılında çok iyi bir performans sergilemesi sürpriz olmaz.

Tofaş Oto Hisse Analizi Giriş

Tofaş Oto hisse analizi ve yorumu için basit ama etkili yöntemler kullanacağız. Özellikle hisse senedine ait geçmiş kar açıklamaları, finansal oranlar ve haftalık grafik üzerindeki analizler bize yardımcı olacaktır. Genel olarak yapacağımız analiz orta vadeli bir görünüm üzerinden olacağı için doğruluk oranı da daha yüksek olacaktır.

Tofaş Oto Net Kar Analizi

toaso-20206

Tofaş Oto için son üç yıllık kar açıklamalarını grafik olarak incelediğimizde ilk dikkat çeken husus hisse senedinin devamlı kar açıkladığıdır. Tofaş Oto’nun yüksek kar açıklamalarına rağmen fiyat olarak ise hala istenen seviyelerde değil. Ancak 2020 yılı ve devamında yeni bir uzun vadeli yükseliş trendine girebilir.

Mevcut durumda 2020-6 dönemi için 288 milyon TL. ile güzel bir kar açıklaması var. Her ne kadar önceki dönemlere göre düşüş gösterse de Covid-19 etkisi dikkate alındığında olumlu bir kar açıklaması. Diğer taraftan 2020 yılı geri kalanında otomotiv sektöründeki hareketlenmelerin Tofaş Oto hise senedi için çok olumlu olacağı da açıkça görülüyor.

Tofaş Oto Teknik Analiz

toaso-july20

Tofaş Oto 2018 yılı içinde önemli bir düşüş yaşamış. Orta-uzun vadeli trendi görebilmek için haftalık grafik üzerinde bir inceleme yaptığımızda ise Tofaş Oto hisse senedinin 2019 yılı son çeyreğinde önemli bir yükseliş yaşadığı ancak tekrar yatay bir bant içinde hareket ettiği söylenebilir. Kısa-orta vadede bu bant içinde hareketin devam etmesi beklenen bir senaryodur. Ancak uzun vadede otomotiv sektörünün toparlanması ile birlikte mutlaka yukarı hareket beklenen bir senaryo olabilir. Özellikle 2020-9 bilançoları ile üst bant yukarı kırılabilir ve yeni bir yukarı hareket olabilir.

Tofaş Oto Finansal Oranlar

Tofaş Oto hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 2.91 ve F/K (Fiyat/Kazanç oranı):8.39 gibi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin piyasa değeri borsa ortalamalarının hafif üzerinde ancak borsada büyük ve önemli bir hisse senedi için çok da yüksek değil. F/K oranı ise makul seviyelerde. Hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise %35 gibi mükemmel bir seviyede ve bu oran gelecek için çok ümit veriyor. Kar açıklamalarının yüksek olması halinde yüksek bir özkaynak karlılığı ile mevcut seviyeler, orta vadeli bir alım için cazip görünüyor. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Tofaş Oto Hisse Yorumu

Tofaş Oto Yıllık Kazanç

Tofaş Oto için yukarıda belirtilen verileri ve grafikleri orta vadeli olarak değerlendirip nihai bir hisse yorumu yapacak olursak; hisse senedinin yatay bir bant içinde hareket ettiği, bununla birlikte yıllık getiri tablosuna göre, yüksek getiri sağladığı her yıldan sonra ortalama bir getiri getiren Tofaş Oto hisse senedi, eğer geri çekilmelerde yakalanabilirse 2020 yılı içinde kazandıracak hisselerden biri olarak görünüyor.

Son üç yıllık 2017-2020 dönemleri kar grafiğine göre hisse senedinin düzenli ve yüksek kar açıklayan bir şirket olduğu rahatlıkla görülüyor. 2020-3 kar açıklamları ise oldukça tatmin edici, 2020-9 dönemi için önemli bir yükseliş beklenebilir. Bu nedenle geri çekilmelerin takip edilmesinde büyük fayda var.

Teknik analiz olarak Tofaş Oto orta orta vadeli yatay kanal içinde hareket ediyor. Kısa vadede kırılmasa da orta-uzun vadede bu kanalın yukarı kırılması kuvvetle muhtemeldir.

Finansal oranlar olarak ise Tofaş Oto’nun piyasa değeri borsa ortalamalarına göre hafif yüksek. F/K oranı ise borsa ortalamalarına göre makul seviyelerde. Bu açıdan bakıldığında da olumsuz bir durum görünmüyor.

Sonuç olarak, Tofaş Oto hisse senedi orta vadeli bir alım için uygun görünüyor ve takip edilmesi gereken bir hisse senedi. Hisse senedinin orta vadeli yatay bir bant içinde hareket etmesi de geri çekilmelerde alım için güzel fırsatlar doğuruyor. Hisse senedinin 2020 yılı sonunda kazandıran hisseler arasında olması sürpriz olmaz. Bu kapsamda hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

VESTEL BEYAZ EŞYA HİSSE YORUMU

Vestel Beyaz Eşya Hisse Profili

Vestel Beyaz Eşya (VESBE) yerli üretim yapan ve sektöründe başarılı şirketlerden biri. Özellikle devamlı kar açıklaması ve dönemsel olarak sürpriz çıkışlar yapması ile hisse senedi olarak her zaman yatırımcıların dikkatini çekiyor. İhracat da yapıyor olması çok önemli bir avantaj çünkü bu sayede bilançolarda devamlı artış sağlanıyor ve döviz hareketlerinden çok fazla olumsuz etkilenmiyor. İhracat yapmak ve düzenli kar açıklanması kazandıran hisse özellikleri arasında önemli etkenler arasında. Dolayısıyla Vesbe borsada her zaman dikkatle takip edilmesi gereken bir hisse senedi.

Vestel Beyaz Eşya Hisse Analizi Giriş

Vestel Beyaz Eşya hisse analizi için orta vadeli parametreler kullanacağız. Haftalık grafik, son üç yıllık kar açıklamalarını bu aşamada belirleyici kriter olarak değerlendireceğiz. Ayrıca basit finansal oranları da inceleyip genel bir yorum yapacağız.

Vestel Beyaz Eşya Net Kar Analizi

vestel-beyaz-eşya-kar-grafik-20203

Vestel Beyaz Eşya hisse senedine ait 2017-2020 dönemsel kar açıklamalarını grafik olarak incelediğimizde son dönemde dalgalı bir kar açıklaması dikkat çekiyor. 2019-3 döneminde düşük bir kar açıklanmış ama hemen sonrasında 2019-6 döneminde güzel bir kar açıklanmış. Daha sonraki dönem karları genelde makul olarak görünüyor.

Mevcut durumda şirket 2020-3 itibari ile tekrar ortalama bir kar oranı açıklamış. Her ne kadar geçen seneye ilk üç aya oranla önemli bir yükseliş olsa da genel trend içinde makul bir kar olarak görünüyor. Hisse senedinin yükselişe devam etmesi için tekrar kar oranlarını yükseltmesi gerekiyor. Bu aşamada geçmiş grafiklerle incelendiği takdirde 2020 yılında da kar grafiğinin yükseleceği öngörülebilir.

Vestel Beyaz Eşya Teknik Analiz

vestel-beyaz-eşya-grafik-may20

Vestel Beyaz Eşya hisse senedine ait fiyat hareketlerini haftalık grafikte incelediğimizde, hisse senedinin 2020 yılında yeni bir zirve yaptığı görülüyor. Daha sonra Covid-19 nedeniyle meydana gelen daralma yüzünden önemli bir geri çekilme görülmüş. Uzun vadeli destek seviyelerinden tekrar yükselen kanal içine dönüş olmuş. 2020 yılı içinde de bu kanal içinde hareketin devam edeceği öngörülebilir.

Vestel Beyaz Eşya Finansal Oranlar

Vestel Beyaz Eşya hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak; PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri):2.43 ve F/K(Fiyat/Kazanç oranı): 7.01 olarak görünüyor. Yıllık özkaynak karlılığı ise %36 gibi çok iyi bir seviyede ve mevcut kar açıklamaları ile bu seviyelerin devam edeceği öngörülebilir. Dönemsel olarak ise özkaynak karlılığı %7 gibi seviyelerde. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Vestel Beyaz Eşya Hisse Yorumu

Vestel Beyaz Eşya hisse senedi için yukarıdaki verileri özetleyecek olursak; hisse senedinin son dönemde ortalama bir kar açıkladığı ancak yıllık olarak olumlu bir kar oranının olduğu, uzun vadeli yükselen kanal içinde dalagalı bir seyir ile fiyat hareketlerinin devam edeceği öngörülebilir.

Son dönemde 2020-3 için açıklanan kar verileri 2020 yılı kalanı için umut vaad ediyor. Her ne kadar Covid-19 nedeniyle 2020-6 bilançoların düşük gelmesi beklense de 2020-9 için Vestel Beyaz Eşya çok güzel kar oranları açıklayabilir. Bu kapsamda 2020 kar oranlarının dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Teknik analiz olarak haftalık grafikte uzun vadeli yükselen bandın içinde hareket devam ediyor.

Finansal oranlar olarak ise Vesbe’nin piyasa değeri borsa ortalamalarına göre alım için uygun seviyelerde. F/K oranı ise borsa ortalamalarına göre düşük seviyelerde. Bu açıdan bakıldığında da olumsuz bir durum görünmüyor. Özkaynak karlılığı ise çok iyi bir seviyede.

Sonuç olarak, Vestel Beyaz Eşya hisse senedi orta vadeli bir alım için uygun görünüyor ancak alım için fiyatların geri gelmesi beklenebilir. Özellikle 2020 kar açıklaması ve fiyat düzeltmesi ile birlikte alım düşünülebilir. Bu kapsamda hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

ARÇELİK HİSSE YORUMU

arçelik logo

Arçelik Hisse Profili

Arçelik, beyaz eşya ağırlıklı üretim yapan bir şirket. Yönetimsel ve finansal açıdan güçlü bir yapıya sahip. Sadece yerli pazarlara değil aynı zamanda yurt dışına da ihracat yapması ilave bir avantaj sağlıyor. Uygun zamanlama ile alım yapıldığı takdirde çok güzel getiri sağlayan hisse senetlerinden biri.

Arçelik Hisse Analizi Giriş

Hisse analizi için, son üç yıllık net kar grafiği üzerinden hissenin büyüme potansiyelini inceleyeceğiz. Haftalık ve günlük fiyat grafiği üzerinden orta vadede teknik analiz yaparak, son yıllara ait getiri tablosundan istatistiksel bir analiz yapacağız. Son olarak da basit finansal oranlarını inceleyip genel bir değerlendirme ile hisse yorumunu tamamlayacağız.

Arçelik Net Kar Analizi

arçelik-kar-20203

Arçelik son üç yıldır devamlı kar açıklayan bir hisse senedi. Özellikle yıllık toplamda düzenli kar getiren bir hisse senedi. Ancak 2019-2020 yılında kar oranlarında yeni bir zirve görülmüyor. Bununla birlikte mevcut ekonomik koşullarda yüksek kar açıklamaları olumlu. 2020-3 itibari ile kar artışı tekrar görünüyor ancak hala yeni bir zirve kar açıklaması mevcut değil. Özellikle 280 Milyon TL. ve üzeri bir kar açılmaması ile hisse senedi önemli bir yükseliş trendine girebilir.

Bu nedenle 2020 yılı kar oranlarını takip etmekte fayda var. Ayrıca Covid-19 pandemisinin satışlara olan etkilerinin gözlenmesi de faydalı olabilir.

arçelik yıllık getiri

Diğer taraftan 2010 yılından itibaren yıllık bazda kazanç tablosuna göre Arçelik her düşüşten sonra mutlaka önemli getiriler sağlamış bir hisse senedi olarak öne çıkıyor. 2018 yılında kayıp yaşayan hisse senedinin 2019 yılında kazanç sağlaması sürprüz değil. 2020 yılı için ise bu grafiğe göre ortalama bir kar öngörülebilir.

Arçelik Teknik Analiz

arçelik-grafik-may20

Arçelik için haftalık grafikte inceleme yaparsak; hisse senedinin uzun vadeli yatay kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Destek seviyelerine daha yakın olması da uzun vadeli getiri potansiyeli oluşturuyor.

Arçelik Finansal Oranlar

Arçelik için PD/DD: 1.07 ve F/K: 10.9 olarak bulunuyor. Her iki oranda borsa ortalamalarına göre makul seviyelerde. Hissenin özkaynak karlılığı ise %12 seviyelerinde. Dönemsel olarak da %2.5 gibi seviyelerde. Bu oran da yıllık olarak ortalama bir oran. Genellikle kazandıran hisselerin ortak özellikleri olarak yüksek bir özkaynak karlılığı öne çıkıyor. Dolayısıyla Arçelik özkaynak karlılığını devam ettirdiği sürece yükseliş potansiyeline devam edecektir. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Arçelik Hisse Yorumu

Arçelik; güçlü bir yönetim yapısına sahip, düzenli kar açıklayan bir hisse senedi. Genel bir trend olarak düşüş yaşadığı her yıldan sonra önemli getiri elde etmiş. Hissenin son 8 yıllık kazanç tablosunda bu husus açıkça görülüyor.

Teknik analiz olarak haftalık grafikte incelediğimizde, Arçelik hissesinin uzun vadeli yatay bir kanal içinde hareket ettiğini görüyoruz. Kanal içinde destek seviyelerine yakın durumda. Mevcut kar grafiği ile uzun-orta vadeli bir alım için düşünülebilir.

Hisse senedine ait basit finansal oranlar makul seviyelerde. Özkaynak karlılığının iyi oranlarda kalması da yükselişin devam edeceğine bir işaret olabilir. Bu açıdan 2020 dönemi kar açıklamaları önem kazanıyor. Özellikle 2020 yılında yeni bir zirve kar açıklamasının olması durumunda yükseliş trendinin daha hızlı ve sert devam etmesi öngörülebilir.

Sonuç olarak geçmiş kazanç istatistikleri, finansal ve teknik analiz doğrultusunda Arçelik, orta-uzun vadeli bir alım için uygun seviyelerde görünüyor. Özellikle haftalık ve günlük grafiklerde destek seviyelerine yakın durumda bulunması ve geçmiş getiri tablosuna göre yıllık kazanç sağlıyor olması orta vadeli bir alım için fırsat sunuyor. Elbette geri çekilmelerde yapılacak alımlar için. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

HEKTAŞ HİSSE YORUMU

Doğru hisse analizi ile doğru portföyü oluşturmak borsada para kazanmanın en önemli kuralıdır. Dolayısıyla hisse seçimine esas analiz önemlidir. Hisse analizi için özellikle şirketin bilanço ve kar durumunu incelemek gereklidir. Hisse analizinin ilk aşamasında fazla detaya girmeden şirketin piyasa değeri ile defter değeri oranı (PD/DD) ve fiyat kazanç oranlarının (F/K) dikkate alınması önemli bilgiler verebilir. HEKTAŞ için burada yapılan analizde de gereksiz detaylara girilmeden en önemli hususlar incelenmektedir.

1.HEKTAŞ Hisse Analizi Giriş:

HEKTAŞ tarım sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Üretim tesisleri ile bu sektördeki lider firmalardan biri. Borsada da hisseleri çok göz önünde olmasa da yüksek getiri sağlayan hisselerden biri. İyi bir zamanlama ile alınırsa gerçekten portföylerde olması gereken bir hisse.

Bu aşamada HEKTAŞ hisse analizi için net kar grafiğini inceleyip geçmiş görünümünü, fiyat hareketlerini kıyaslayacağız. Basit finansal oranlarını da değerlendirip genel bir sonuca ulaşacağız. İlk olarak 2017-2020 yıllarına ait net kar grafiğini inceleyerek hisse analizine başlayabiliriz.

2. HEKTAŞ Hisse Net Kar Analizi:

hektas-kar-20203

HEKTAŞ hissesine ait son üç yıllık kar grafiğini incelediğimizde, ilginç bir görünüm ortaya çıkıyor. Geçmişte zarar açıklanmamış ama net kar grafiği hep dalgalı bir seyir göstermiş. Karlı dönemlerden sonra düşük kar açıklanan dönemler takip etmiş. Gerçi yıllık olarak düşünülürse toplamda hep düzenli ve yüksek bir kar oranı açıklanmış. Bu durum hisse için çok olumlu bir husus. 2020-3 itibarı ile geçmiş dönemlerde olduğu gibi çok güzel bir kar açıklanmış durumda.

3. HEKTAŞ Hisse Fiyat Analizi:

hektas-grafik-may20

HEKTAŞ hisse analizi için fiyat hareketlerini haftalık grafikte incelediğimizde HEKTAŞ’ın son üç yıldır içinde olduğu yükseliş trendinden yatay bir bant içinde hareket ettiği söylenebilir. Geçmişteki yüksek net karlar ile uyumlu bir yükseliş trendi görülüyor. Bu trend içinde en son Ocak 2020 itibarı ile yeni bir zirve gerçekleşmiş. Uzun vadeli kanal içinde direnç seviyelerinde ve geri çekilme olması muhtemel görünüyor. Geri çekilmelerde alt trend çizgisi üzerinde destek bulunmasu muhtemel.

4.HEKTAŞ Hisse Finansal Oranlar Analizi:

HEKTAŞ hissesine ait finansal oranları inceyecek olursak; PD/DD:8.4 ve F/K:16.1 olarak bulunabilir.(Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.) Finansal oranlardan PD/DD borsa ortalamalarına göre yüksek bir seviyede. F/K oranı ise borsa şirketleri ortalamasında ve makul görünümde. HEKTAŞ özkaynak karlılık oranı ise %44 gibi çok iyi bir seviyede ve BİST ortalamalarının çok üstünde. Bu aşamada ilk akla gelen bu yüksek karlılık oranlarının devam edip etmeyeceği. Geçmiş net kar grafiği ile kıyasladığımızda bu kadar yüksek olmasa da karlılığın devam edeceği öngörülebilir.

5.HEKTAŞ Hisse Analizi Yorumu:

Bu aşamada HEKTAŞ hisse analizi yapacak olursak; HEKTAŞ dalgalı bir seyir ile kar açıklayan bir hisse. Ancak yıllık olarak bakıldığında toplam net karı her zaman yüksek oluyor. Fiyat grafiğine göre son üç yıldır devam eden yükseliş trendi yatay bir bant içerisinde ve direnç seviyelerinde. Henüz düşüş trendi başladığına dair bir işaret yok. Finansal oranlar açısından piyasa değeri biraz yüksek. F/K oranı makul seviyelerde.

HEKTAŞ için mevcut durumdaki fiyatlar yüksek seyrediyor. Bu fiyatların daha makul seviyelere gelmesi için net karlarda artış veya hisse fiyatlarının biraz daha düşmesi gerekiyor. Bu aşamada geçmiş verilere bakarak hissenin yüksek kar grafiğine devam edeceği öngörülebilir. Dolayısıyla hisseyi takip etmekte ve geri çekilmelerde alım yapmakta fayda var.

HEKTAŞ hisse analizini özetleyecek olursak yüksek kar eden hissenin 2020 yılında da karının devam edeceği ve yükseleceği öngörülebilir. Bununla birlikte mevcut piyasa fiyatının yüksek olması nedeniyle biraz beklemekte yarar var. Hisse fiyatları biraz daha gevşerse alım düşünülebilir. Bu aşamada uygun fiyatlardan alımlar yapabilmek için borsada stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.