Borsada Kazandıran 4 Strateji

Borsada Kazandıran Stratejiler konusunda çok fazla çalışma yapılıyor. Elbette belirli bir plan ve strateji olmadan borsadan para kazanmak mümkün değil. Diğer taraftan borsa ve hisse senedi yatırımcılığı yeni bir işkolu değil yani yaklaşık yüz yıl boyunca kullanılan stratejiler bulmak mümkün. Hisse senedi yatırımı için seçilen strateji çok önemli çünkü bu aşamada verilecek yanlış bir karar ile devam eden süreçte yapılan doğrular anlamsız kalabilir. Örneğin uzun vadeli bir yatırım stratejisinde spekülatif bir hisse seçimi birbiri ile zıt iki karar olacağı için istenilen sonuç elde edilmeyebilir. Bu çalışma ile borsada kazandıran stratejiler olarak genel bir yaklaşım tarzı ile bu stratejilerin BİST için kullanımının uygun olup olmayacağını araştırdık.

1. Büyüyen Sektör Yatırımı:

Borsada para kazandıran stratejilerden biri büyüyen sektörlere yatırım yapmak olarak sıralanabilir. Burada amaç gelişen ve para akışı olan sektör hisselerinden portföy oluşturmak ve orta/uzun vadeli yatırım yapmaktır. Genelde başarılı bir yöntem olarak nitelenebilir.

Bu yöntemde en kritik karar sektör seçimi olarak ortaya çıkar. Bu seçimi yapabilmek için makro ekonomik datalar kullanılır. Ülke bazında gelişen veya büyüyen sektörler hangisidir sorusu cevaplanmalıdır. Örneğin sanayi ülkesi olan bir yerde üretim hisseleri öne çıkarken, yazılım ülkesi olan bir yerde elbette teknoloji hisseleri öne çıkacaktır.

Borsada kazandıran bu stratejiyi ülkemiz açısından inceleyecek olursak; özellikle otomotiv, beyaz eşya, gıda, havacılık gibi sektörlerin BİST geçmişinde başarılı olduğu söylenebilir. Bu sektörlere ait hisseler kısa vadede düşüş gösterseler de uzun vadede borsada kazandıran hisselerden olmuşlardır.

2. Temettü Yatırımı Yapmak:

Borsada para kazandıran strateji olarak ikinci sırada temettü yatırımcılığı var. Bu stratejide adından da anlaşılacağı üzere temettü veren hisse senetlerine yatırım yapmak amaçlanıyor.

Bu strateji genel olarak kira almak olarak düşünülebilir. Temettü hisse senedinin kar oranlarının dağıtılması olarak bilindiği için her yıl düzenli bir gelir elde edilebilir. Bu stratejide genel enflasyon da gözetilerek yüksek ve düzenli temettü veren hisse senetlerinden bir portföy oluşturulur. Bu kapsamda şirketlere ait geçmiş temettü verimliliği araştırılır.

Ülkemizde temettü yatırımcılığı çok fazla kullanılan bir strateji değildir. Çünkü genelde BİST hisseleri düzenli ve yüksek temettü vermezler. Belki istisna oolarak Tüpraş gibi bir kaç şirket temettü verebilir ancak enflasyona kıyasla düşük olarak değerlendirilmektedir.

3. Değer Yatırımcılığı:

Borsada para kazandıran stratejilerden biri de değer yatırımcılığıdır. Bu stratejide piyasa değeri gerçek değerinin altına gelmiş yani iskontolu hisse senetlerinden portföy yapılır. Bir hisse senedinin er geç gerçek değerine ulaşacağı varsayılır ve iskontolu alınan hisse senetlerinden kar edilerek amaca ulaşılır.

Bu teknikte kritik olan hisse senedine ait gerçek değerin bulunmasıdır. Bu değerin bulunması için bazı basit oranlar kullanılacağı gibi karmaşık muhasebe hesapları da yapılabilir. Genelde basit oranlar yanıltıcı olabileceği için biraz daha profesyonel hesap yöntemleri kullanılır.

Ülkemizde BİST hisse senetleri açısından değer yatırımcılığı biraz zor bir yöntem olarak kabul edilir. Çünkü büyük şirketler hariç şirketlerin yönetim ve faaliyetleri çok öngörülebilir olmayabilir. Gene de özellikle BİST 30 hisse senetleri için bu yöntem borsada kazandıracak stratejilerden biri olabilir.

4. Temel Analiz Yatırımı:

Borsada para kazandıran stratejilerden bir diğeri Temel Analiz Yatırımı olarak nitelenebilir. Bu yöntemde hisse senedi seçimi tamamen bilanço açıklamaları ve faaliyet raporları ile yapılır.

Bu strateji ile borsada kazanmak için iyi bir bilanço okuma bilgisi gereklidir. Şirketlere ait dönemsel olarak açıklanan bilançolar ile diğer faaliyet raporları takip edilir ve düzenli olarak sağlıkı temel verileri olan hisse senetlerine yatırım yapılır.

Temel Analiz Yatırım stratejisi ülkemizde de uygulabilir bir yöntemdir. Özellikle kurumsal olan ve düzenli bir kar geçmişine sahip hisse senetlerinden bilanço takibi ile kar etmek mümkündür.

5. Sonuç:

Borsada Kazandıran stratejiler olarak dünyada en çok kabul gören 4 stratejiyi yukarıda sıraladık. Bu stratejilerin tamamı uzun yıllardır kullanılan ve başarılı oldukları tartışılmaz yöntemler. Diğer taraftan bu stratejileri, ülkemizde uygulanabilirliği açısından da incelediğimizde bazı yöntemlerin BİST açısından uygulanmasının zor olduğunu özellikle belirtiyoruz.

Borsada kazandıran stratejileri genel olarak değerlendirdiğimizde “büyüyen sektörlere yatırım yapmak” ve “temettü yatırımcılığı” yöntemlerinin daha etkin olduğu söylenebilir. Ancak ülkemizde temettü yatırımcılığı çok verimli olmadığı için büyüyen sektörlere orta/uzun vadeli yatırım yapmanın borsada kazandıran bir yöntem olduğu ortaya çıkmaktadır.

Elbette stratejik olarak yatırım kararı verildikten sonra alt planların da yapılması gerkmektedir. Örneğin para yönetimi, alım-satım noktaları gibi kararların da önceden belirlenmesi borsadan para kazanmak için etkin olacaktır. Bu konuda daha fazla bilgiye ulaşmak için https://www.investopedia.com/investing/investing-strategies/ başlığını okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir